Google+

Kattesyge

Kattesyge

Felin panleukopeni

Hvad er kattesyge?

Parvovirus er en DNA-virus, der giver sygdom i mave-tarmkanalen. Kattesyge har et hurtigt og voldsomt forløb, og mange af de smittede katte vil dø af sygdommen.

Hvordan smitter kattesyge?

Som regel er smitten opstået gennem direkte kontakt med en smittet kat. Smitten kan dog også opstå ved indirekte kontakt, det vil sige at katten bliver smittet ved at være i kontakt med noget (for eksempel kontamineret jord), som en smittet kat tidligere har været i kontakt med. Virus udskilles nemlig i afføringen og er sygdomsfremkaldende selv efter lang tid i omgivelserne.

Hvad er symptomerne på kattesyge?

De første tegn på sygdom starter som regel 5-7 dage efter, at katten blev smittet. Foruden en stærkt påvirket almentilstand, vil en kat smittet med kattesyge, udvise nogle af følgende symptomer:

  • Appetittab
  • Opkast
  • Diarré
  • Feber (høj)
  • Flåd fra næse og øjne
  • Dehydrering der i værste fald kan fører til chok
  • Nedsat modstandskraft over for andre sygdomme

Alle katte kan rammes af parvovirus, men det er især unge katte under 1 år, der får sygdommen. Hvis killinger smittes i deres første levedøgn eller under drægtigheden, ses en underudvikling af hjernen med deraf følgende gangbesvær hos killingen.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

Dyrlægen stiller diagnosen ud fra symptomerne. Sygdommens latinske navn ”panleukopeni” betyder ”få hvide blodlegemer”, og hvis man tager en blodprøve fra katten, vil man se, at den har meget få hvide blodlegemer.

Hvordan behandles kattesyge?

Da kattesyge er en virussygdom, er der ingen egentlig behandling. Derfor er behandlingen en understøttende behandling, der retter sig mod kattens symptomer. En vigtig del af terapien er væskebehandling, da en dehydreret og meget medtaget kat er i risiko for at gå i chok. Diarréen mindskes med stoppende midler. Det kan være nødvendigt at behandle katten med antibiotika for at forhindre fremvækst af sygdomsfremkaldende bakterier i tarmkanalen under sygdommen. Herudover kan der gives ABCD vitamin mikstur.

Hvordan forebygges kattesyge?

Kattesyge kan forebygges gennem vaccination.

  Sovende kat

Seneste artikler

CalculusHvad er tandsten?Tandsten forekommer hos næsten alle katte i større eller mindre grad. Tandsten starter som bakterielle belægninger (plak)...
Hvorfor bliver en kat overvægtig?Overvægt skyldes for stort indtag af kalorier og er i mange tilfælde kombineret med en mindre aktiv livsstil. Fra...
Hvad er spolorm? Spolorm er en indvoldsorm, der lever i kattens tarmkanal. Kattens spolorm hedder Toxocara cati, mens Toxacaris leonia kan inficere...