Google+

Hoste

Hoste hos kat

Hvad er hoste?

Host er en refleks der udløses for at rense luftvejene og fjerne støv eller andet, der generer i de øvre luftveje. Man kan ofte forveksle hoste med nys, opkast eller åndenød.

Hvorfor opstår hoste?

Katte hoster sjældent, men når de går det skyldes det oftest astma eller virale infektioner i de øvre luftveje.

Hoste kan deles op i akut hoste, der opstår pludseligt, og kronisk hoste der har stået på i uger eller måneder.

Akut hoste

Her er de hyppigste årsager til akut hoste listet op:

  • Infektion i luftvejene. Infektioner kan skyldes oftest virus (rhinotracheitis felis, calicivirus med flere) men kan også skyldes bakterier, parasitter og svampe.
  • Indåndede (inhalerede) materiale der irriterer luftvejene, for eksempel røg eller støv.
  • Parasitter der vandrer igennem lungerne, såsom spolorm (Toxocara spp).
  • Skade på lungerne efter påkørsel eller fald, hvor der kommer luft ud i brysthulen.
  • Forgiftning, for eksempel fra rottegift. Rottegift giver blødninger der irriterer lunger og luftveje, hvilket udløser hoste.

Kronisk hoste

Mange af årsagerne til akut hoste kunne også listes op under kronisk hoste, men herudover er der nogle sygdomme, der giver en persisterende kronisk hoste:

  • Astma (Felin allergisk bronkitis). Den specifikke årsag er ukendt, men er sandsynligvis allergisk.
  • Kronisk bronchitis. En akut betændelse i luftvejene kan udvikle sig til at blive kronisk, men kan også skyldes langtidspåvirkning fra passiv rygning eller forurening.
  • Broncho-pneumoni er en kronisk betændelse i lunger og luftveje, der oftest ses som følge af en viral infektion eller allergi.
  • Kræftknuder i lungerne ses især hos ældre katte.
  • Hjertesygdom. Hvis hjertets pumpekraft er nedsat, ophobes der væske (ødem) i lungerne, hvilket giver hoste.

Hvad er symptomerne på hoste?

Hvis katten hoster noget op, det kunne være slim, blod eller pus, vil katten som regel sluge det, så man som ejer ikke får det at se. Hvis man ser katten hoste blod op kan det være tegn på en alvorlig sygdom såsom kræft eller dårligt hjerte. Det kan dog også skyldes mindre alvorlige lidelser, såsom et fremmedlegeme eller lignende, der har lavet et sår i luftvejene.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

Akut hoste

Dyrlægen vil lytte til sygdomshistorien og lave en fysisk undersøgelse af katten. Det kan kræve mange og lange udredninger at finde årsagen til hoste, og yderligere undersøgelse kræver som regel bedøvelse af katten. Da infektion er den hyppigste årsag til hoste, vil dyrlægen ofte vælge at behandle hosten for dette i første omgang.

Kronisk hoste

At finde årsagen til kronisk hoste kræver ofte mange og lange udredninger. Foruden at dyrlægen lytter til sygdomshistorien og udfører en fysisk undersøgelse, kan følgende undersøgelser komme på tale: røntgenbilleder, bronkoskopi (hvor man kigger ned i luftvejene med et fiberoptisk endoskop), prøver af slimet i luftvejene eller biopsi.

Hvordan behandles hoste?

Hvordan hosten behandles kommer helt an på årsagen.

Hvis hosten skyldes en bakteriel infektion, behandles der med antibiotika, hvis den skyldes parasitter gives katten en ormekur, og hvis der sidder et fremmedlegeme i luftvejene fjernes dette.

Når hosten skyldes hjertesygdom, kan der behandles med forskellige typer af hjertemedicin alt efter problemets art.

Når katten har tør hoste, kan det være en god idé at give noget hostestillende, for at give katten (og dens ejer!) lidt ro.

Hvordan forebygges hoste?

Hoste der skyldes calicivirus og rhinotracheitisvirus kan forebygges gennem vaccination.

 Kat på pude

Seneste artikler

Felin Herpesvirus-1, Felin Calicivirus med flere. Hvad er katteinfluenza? Katteinfluenza er en samlebetegnelse og dækker over flere forskellige...