Google+

Betingelser for brug

Betingelser for brug

Betingelser for brug af Netdyrlæge.dk – din dyrlæge på nettet

Indholdet der vises på Netdyrlæge.dk er kun til informationsbrug. De informationer der findes på Netdyrlæge.dk kan ikke tages som erstatning for rådgivning eller behandling af en autoriseret dyrlæge.

Indholdet på Netdyrlæge.dk må ikke og kan ikke bruges som grundlag til at stille diagnoser eller fastlægge behandling.

Netdyrlæge.dk kan hverken direkte eller indirekte drages til ansvar for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug af informationer indeholdt på sitet. Det er brugerens ansvar at kontakte egen dyrlæge, i det tilfælde at man har et sygt dyr. Siden er kun til informationsbrug!

Alt materiale på Netdyrlæge.dk tilhører, med mindre andet er angivet, ophavsretligt Netdyrlæge.dk – din dyrlæge på nettet. Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Netdyrlæge.dk.

Brugere kan dog frit printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug på disse betingelser:

  • At artiklerne udskrives uredigerede og uden ændringer i det format udskriftsknappen øverst til højre i artiklerne tillader.
  • At Netdyrlæge.dk udtrykkeligt angives som kilde og at betingelserne for brugen af siden ikke fjernes fra det udskrevne materiale.

Brud på ophavsret vil blive takseret efter gældende takster af enten Netdyrlæge.dk eller andre rettighedshavere.

Klik her for at komme tilbage til forsiden