Google+

Seneste artikler

Katteleukæmi, Felin leukæmi virus (FeLV)Hvad er smitsom leukæmi?Smitsom leukæmi skyldes felin leukæmivirus (FeLV), der angriber de hvide...
Felin immundefekt virus, FIV Hvad er katte-AIDS? Katte-AIDS er en virussygdom, der skyldes en retrovirus. Katte-AIDS virusset (felin immundefekt...