Google+

Øjne der løber i vand hos hund

Hvorfor opstår epifora?

Tåreflåd har mange årsager. Hunde græder ikke ligesom vi mennesker, så når tårerne flyder over skyldes det enten:

* At der produceres for meget tårevæske, hvilket kan skyldes

            * Infektion i tårekirtlen

            * Smerte og irritation af øjet

Dette kan igen skyldes indadkrængende øjenlåg, forkert stillede øjenhår, øjenlågsbetændelse, tumor på øjenlåget, skade på øjet, fremfald af blinkhindekirtlen, øjenbetændelse, hornhindebetændelse, grøn stær og regnbuehindebetændelse.

* En defekt i tårekanalen der dræner tårevæske, denne kan være enten

             * Medfødt

Årsagen kan være manglende udvikling af tårekanalsåbningen (ses især hos Cocker Spaniel). Brachycephale hunderacer (hunde med korte snuder såsom Boxer, Bulldog, Pekingeser med flere) har en trang og snoet tårekanal der giver et dårligt afløb.

* Erhvervet

Ved øjenbetændelse (konjunktivitis) og betændelse i tårekanalen (dacryocystitis) kan øjenslimhinden hæve op og tilstoppes af pus. Desuden kan skade på øjenomgivelserne, tumor eller tandsygdomme stoppe tårekanalerne.

Hvad er symptomerne på epifora?

Når tårerne flyder fra øjnene vil hårene under øjet blive misfarvet af tårevæsken og klistre lidt sammen. Især på lyse hunde ses den rødbrune misfarvning tydeligt i pelsen. Man mener at det er et stof i tårevæsken, kaldet porfyrin, der er skyld i misfarvningen. Huden under de misfarvede hår er ofte betændt.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

Din dyrlæge vil først undersøge øjet og øjenomgivelserne og bruger ofte en spaltelampe, der har lys og kan forstørre billedet.

Tåreafløbet kan testes ved at farve øjet med flourescein (grøn farve). Hvis tårevæsken løber ned i næsen som den bør, vil der komme grøn farve til syne ved næseborene efter nogle minutter.

En gennemskylning af tårekanalerne er også ofte en del af undersøgelsen.

Hvordan behandles epifora?

Hvordan epifora behandles kommer an på årsagen. Hos de mange brachycephale hunde med dårligt afløb fra tårekanalen, er der desværre ikke så meget at gøre. Det er selvfølgelig vigtigt at sikre, at øjet ikke er generet på nogen måde, for eksempel af forkert stillede hår, næsefold der rører øjet eller lignende. Man kan købe produkter til at rense huden og pelsen under øjnene.

Er øjet generet af forkert stillede hår, må disse fjernes. Ligeledes må et eventuelt indadkrængende øjenlåg eller en generende næsefold korrigeres, hvis dette er problemet.

Hvis tåreflådet skyldes en manglende udvikling af tårekanalsåbningen, og resten af tårekanalsapparatet ellers er normalt, kan problemet som regel afhjælpes ved at man kirurgisk går ind og åbner tårekanalsåbningen.

Ved tilstoppede tårekanaler kan tårekanalerne skylles igennem, mens hunden er bedøvet. Det kan være nødvendigt at åbne tårekanalen kirurgisk, hvis der sidder et lille fremmedlegeme.

Chihuahua

Seneste artikler

Konjunktivitis Hvad er øjenbetændelse? Øjenbetændelse opstår, når der går betændelser i øjenslimhinden (konjunktiva). Øjenbetændelse er...
Forekomst: *** Hvad er forkert stillede øjenhår? Forkert stillede øjenhår er øjenhår der vokser i en forkert retning, eller et forkert sted,...
Forekomst: ** Hvad er progressiv retina atrofi? Progressiv retina atrofi (PRA) er en fremadskridende tilbagedannelse af nethinden (retina). Nethinden...