Google+

Politivedtægten

Politivedtægtens afsnit om hunde er næsten ens i de fleste politikredse. I de fleste politikredse gælder kun Stk. 1-3, men der er op til fem punkter.

Her følger paragrafen som den nogenlunde ser ud. Læs selv mere præcist for din egen politikreds på politi.dk

 

Stk. 1. Løse hunde må ikke medtages eller opholde sig i beværtningslokaler eller på offentlige legepladser.

Stk. 2. Hunde skal på veje og i offentlige anlæg føres i bånd, der er så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Politiet kan med kommunalbestyrelsens tilslutning gøre undtagelser fra denne bestemmelse for dele af byen.

Stk. 3. Det påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at den ikke forurener fortov, gangsti, butiksindgang eller husfacade mod vejen, og at den ikke på veje eller i offentlige anlæg forurener eller forvolder skade på beplantningen.

Stk. 4. Det er forbudt under færdsel på veje at føre hunde i bånd fra motorkøretøj, cykel med hjælpemotor eller hestekøretøj. Heller ikke ridende må føre hunde i bånd.

 Stk. 5. Større husdyr, med undtagelse af almindelige huskatte, samt krybdyr, der holdes privat eller sædvanligvis holdes i fangenskab, må alene færdes på eller ved vej, sti, plads eller lignende, jf. § 2, under forsvarlig bevogtning, såsom i indhegning, i bånd eller på tilsvarende måde

Seneste artikler

CT-scanning er en specielt type røntgenundersøgelse, hvor vi man kan se på hunde og katte og andre kæledyr på en anden måde en traditionel...
Vi har desværre usædvanligt mange lopper i år, og lopper ser ud til at være et stadigt stigende problem. Så hvis du ikke behandler forbyggende...
Ok, det er måske en sandhed med modifikationer. Der findes nemlig to typer af svedkirtler! Der findes de eccrine svedkirtler som giver en vandig...