Google+

Meningitis

Forekomst: **

Hvad er meningitis?

Meningitis er en betændelse i hjernehinderne. Årsagen kan være bakterier, protozoer (encellede organismer) eller svamp, men den hyppigste årsag til meningitis skyldes ikke et udefrakommende agens. Man kender ikke den præcise årsag til denne type af meningitis, som kaldes ”kortikosteroid responsiv meningitis”, men den formodes at være immunmedieret. Denne form rammer hyppigst unge hunde (7-16 måneder) af medium og store racer.

Hvad er symptomerne?

Når en hund har meningitis vil den typisk blive meget nedstemt. Nogle af de symptomer man kan se er: smerter fra og stivhed i nakke og ryg, hyperæstesi (kraftig reaktion ved berøring), muskelsitren eller kramper, feber og muskelsmerter.

Hvilke test udfører dyrlægen?

Når der er mistanke om meningitis, er det vigtigt at få fastslået diagnosen, samt fundet årsagen. Dette gøres ved at udtage en prøve fra rygmarvskanalen, kigge på den i mikroskop og dyrke fra den.

Hvordan forebygges sygdommen?

Sygdommen kan ikke forebygges.

Hvordan kan sygdommen behandles?

Behandlingen afhænger af årsagen, hvorfor den udløsende fakor (agens) er vigtig at få fastslået. Er det en bakteriel meningitis behandles med antibiotika, der let krydser blod-hjernebarrieren. Er der tale om en kortikosteroid responsiv meningitis behandles med prednisolon.

Hvordan er fremtidsudsigterne for en hund med meningitis?

Prognosen afhænger af sværhedsgraden og hvor tidligt i forløbet behandlingen iværksættes.

Seneste artikler

CT-scanning er en specielt type røntgenundersøgelse, hvor vi man kan se på hunde og katte og andre kæledyr på en anden måde en traditionel...
Vi har desværre usædvanligt mange lopper i år, og lopper ser ud til at være et stadigt stigende problem. Så hvis du ikke behandler forbyggende...
Ok, det er måske en sandhed med modifikationer. Der findes nemlig to typer af svedkirtler! Der findes de eccrine svedkirtler som giver en vandig...