Google+

Meningitis

Forekomst: **

Hvad er meningitis?

Meningitis er en betændelse i hjernehinderne. Årsagen kan være bakterier, protozoer (encellede organismer) eller svamp, men den hyppigste årsag til meningitis skyldes ikke et udefrakommende agens. Man kender ikke den præcise årsag til denne type af meningitis, som kaldes ”kortikosteroid responsiv meningitis”, men den formodes at være immunmedieret. Denne form rammer hyppigst unge hunde (7-16 måneder) af medium og store racer.

Hvad er symptomerne?

Når en hund har meningitis vil den typisk blive meget nedstemt. Nogle af de symptomer man kan se er: smerter fra og stivhed i nakke og ryg, hyperæstesi (kraftig reaktion ved berøring), muskelsitren eller kramper, feber og muskelsmerter.

Hvilke test udfører dyrlægen?

Når der er mistanke om meningitis, er det vigtigt at få fastslået diagnosen, samt fundet årsagen. Dette gøres ved at udtage en prøve fra rygmarvskanalen, kigge på den i mikroskop og dyrke fra den.

Hvordan forebygges sygdommen?

Sygdommen kan ikke forebygges.

Hvordan kan sygdommen behandles?

Behandlingen afhænger af årsagen, hvorfor den udløsende fakor (agens) er vigtig at få fastslået. Er det en bakteriel meningitis behandles med antibiotika, der let krydser blod-hjernebarrieren. Er der tale om en kortikosteroid responsiv meningitis behandles med prednisolon.

Hvordan er fremtidsudsigterne for en hund med meningitis?

Prognosen afhænger af sværhedsgraden og hvor tidligt i forløbet behandlingen iværksættes.

Seneste artikler

Calculus Hvad er tandsten? Tandsten forekommer hos næsten alle hunde i større eller mindre grad. Det er dog især mange af de helt små racer, som...
Hvad er parvovirus?Parvovirus er en DNA-virus, der giver sygdom i mave-tarmkanalen. Hvordan smitter parvovirus?Parvovirus opformeres i tarmen og...
Hvad er spolorm?Spolorm er en indvoldsorm, der lever i hundens tarmkanal. Hundens spolorm hedder Toxocara canis, mens Toxacaris leonia kan inficere...