Google+

Forekomst

****: Meget almindelig sygdom (en dyrlæge vil forvente at se denne sygdom ca. en gang om ugen)

***: Almindeligt forekommen sygdom (en dyrlæge vil forvente at se denne sygdom ca. en gang om måneden)

**: Sjælden sygdom (en dyrlæge vil forvente at se denne sygdom ca. en gang om året)

*: Meget sjælden sygdom (en dyrlæge vil måske se denne sygdom én gang i sin karriere)

Eksotisk: Forekommer ikke i Danmark.